เพื่อให้การโอนเงิน สามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบยอดได้ ขอความร่วมมือสมาชิก โอนเข้ามา ตามยอดที่ระบบได้แจ้งไว้ให้โอน โดยจะมีเศษสตางพ่วงติดกับยอดของท่านเสมอ. เพื่อใช้ในการ ยืนยันยอด ด้วยระบบอัตโนมัติ

หากไม่ทำตามนั้นยอดจะไม่เข้า และท่านจะต้องเข้าคิวให้ ฝ่ายบริการช่วยเหลือนำเงินเข้าบัญชีของท่าน ซึ่งจะเสียเวลามาก มากกว่าการที่ฝากและโอนเข้าแบบมีเศษสตางค์ตามที่ระบบแนะนำเอาไว้ ซึ่งใช้เวลาแค่ นาที เดียวเท่านั้นยอดก็เข้าแล้ว