เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิมให้เรียบร้อยก่อน. หลังจากนั้น ที่หน้า แดชบอร์ด หรือหน้าแรก. ให้คลิ๊กที่. ตั้งค่าบัญชี/รหัสผ่าน

ให้กดไปที่ปุ่ม. เปลี่ยนรหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่านเก่า. และรหัสผ่านให้เรียบร้อย หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึก