ในขั้นตอนสมัคร สมาชิกต้องการโอนเงินจากบัญชีไหนของสมาชิก ให้ทำการสมัครและป้อนบัญชีนั้นไว้ตั้งแต่แรก เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว. ทุกครั้งที่ทำการฝากเงินเข้ามา จะต้องทำการโอนเงินจากบัญชีของคุณ ที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกสุด ในขั้นตอนสมัคร มายังบัญชีของเรา. ระบบจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

 

ดังนั้น. “ห้าม ใช้บัญชีที่ไม่ได้สมัครโอนมาเด็ดขาด ในขั้นตอน ฝาก ถอน ต้องใช้บัญชีที่สมัครมาเท่านั้น

หากลูกค้าได้เอาบัญชีอื่นใดนอกเหนือจากนี้โอนเงินเข้ามา ทางเว็บจะทำการโอนคืนให้ในวันถัดไป